obr
obr
HistóriaSúčasnosťInfozákonPoďakovanieMapa liečebneAktualityKontakt

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A PRÁČOVNE PL PLEŠIVEC

K 115. výročiu vzniku PL Plešivec dostáva narodeninový dar v hodnote takmer 1,5 milióna €. Po dvojročnom úsilí sa ukončila kompletná rekonštrukcia kotolne a práčovne PL, ktorá bude znamenať značné úspory nákladov. Príprava projektu začala na jar 2011, v auguste 2012 ho schválilo MZ SR a výberové konanie prebehlo v januári 2013, samotné rekonštrukčné práce v PL prebehli v období júl – september 2013. Slávnostné "strihanie pásky" sa uskutočnilo 27.09.2013.(viď foto) Viac...


PROJEKT "KONTRASTY KONTINUA" OCENENÝ NADÁCIOU VÚB


Na základe predloženého projektu „Kontrasty kontinua“, ktorý sa orientuje na arteterapiu Zariadenie sociálnych služieb pri Psychiatrickej lieeebni Samuela Bluma v Plešivci získalo 2 000 €, z grantového programu Nádej 2014 podtitul Umenie lieei a Dotyk lieei od Nadácie VÚB. Snahou zariadenia je zriadenie arteateliéru, kde hlavný dôraz sa kladie nielen na lieeebný potenciál tvorivej einnosti, ale aj na sebavyjadrenie a rozvoj tvorivosti, eo podnecuje sebauzdravovacie mechanizmy. Viac...

Záujemci o zamestnanie


Písomné prihlášky s životopisom zašlite na adresu:

     Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma

     Riaditeľovi PL

     Gemerská ul. č. 233

     049 11 Plešivec


alebo elektronicky: riaditel@pl-plesivec.sk

tel. kontakt: 058 - 7921156, 7921157Výročná správa 2013
Podprahové zakázky
Podlimitné zakázky
Objednávky a Faktúry
Uzatvorené zmluvy
Úvodná stránka

aktuality.jpg(1 kb)
Po kliknutí sa obrázok zväčší
"Strihanie pásky" v kotolni
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Logo nadácie VÚB