logo


+421 58 792 1156
pl-plesivec@pl-plesivec.sk

logo


→  +421 58 792 1156
→  pl-plesivec@pl-plesivec.sk

Slovak Czech English German Hungarian
2.webp
 • Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
  Odborná starostlivosť, ľudský prístup: Spoločne nachádzame riešenia.
  Veríme, že každý pacient má svoju jedinečnú cestu k uzdraveniu, a preto sa snažíme prispôsobiť našu starostlivosť individuálnym potrebám a cieľom. Naším cieľom je nielen zmierniť aktuálne ťažkosti, ale aj pomôcť pacientom nájsť dlhodobé stratégie na zvládanie a prevenciu duševných problémov.
 • Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
  Odborná starostlivosť, ľudský prístup: Spoločne nachádzame riešenia.
  Veríme, že každý pacient má svoju jedinečnú cestu k uzdraveniu, a preto sa snažíme prispôsobiť našu starostlivosť individuálnym potrebám a cieľom. Naším cieľom je nielen zmierniť aktuálne ťažkosti, ale aj pomôcť pacientom nájsť dlhodobé stratégie na zvládanie a prevenciu duševných problémov.
 • Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
  Odborná starostlivosť, ľudský prístup: Spoločne nachádzame riešenia.
  Veríme, že každý pacient má svoju jedinečnú cestu k uzdraveniu, a preto sa snažíme prispôsobiť našu starostlivosť individuálnym potrebám a cieľom. Naším cieľom je nielen zmierniť aktuálne ťažkosti, ale aj pomôcť pacientom nájsť dlhodobé stratégie na zvládanie a prevenciu duševných problémov.
 • Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
  Odborná starostlivosť, ľudský prístup: Spoločne nachádzame riešenia.
  Veríme, že každý pacient má svoju jedinečnú cestu k uzdraveniu, a preto sa snažíme prispôsobiť našu starostlivosť individuálnym potrebám a cieľom. Naším cieľom je nielen zmierniť aktuálne ťažkosti, ale aj pomôcť pacientom nájsť dlhodobé stratégie na zvládanie a prevenciu duševných problémov.
 • Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
  Odborná starostlivosť, ľudský prístup: Spoločne nachádzame riešenia.
  Veríme, že každý pacient má svoju jedinečnú cestu k uzdraveniu, a preto sa snažíme prispôsobiť našu starostlivosť individuálnym potrebám a cieľom. Naším cieľom je nielen zmierniť aktuálne ťažkosti, ale aj pomôcť pacientom nájsť dlhodobé stratégie na zvládanie a prevenciu duševných problémov.

114. júla 1898 položil v Plešivci Samuel Blum, majiteľ miestnej parketárne základný kameň ústavu, ktorý niesol potom jeho meno. 16. októbra toho istého roku bol ústav slávnostne otvorený pre 10 slabomyseľných. Vtedajšie Ministerstvo vnútra a sociálnej starostlivosti Uhorska žiadalo zväčšenie kapacity i pôsobnosti ústavu a tak Samuel Blum vysiela syna Rudolfa do Nemecka, aby tam študoval moderné trendy starostlivosti o slabomyseľných. Po návrate z tejto študijnej cesty sa Rudolf Blum stáva riaditeľom i majiteľom ústavu, ktorý sa v nasledujúcom období zväčšoval vybudovaním nových budov v rokoch 1900, 1908, 1911 a 1914...

11Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci je dnes kvalitné zdravotnícke zariadenie nadregionálneho charakteru, poskytujúce komplexnú dlhodobú psychiatrickú starostlivosť pre pacientov zo spádovej oblasť s cca 850 000 obyvateľmi (bývalé "veľké" okresy Trebišov, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Poprad). Ak je trvaním nepostačujúca liečba na príslušných PO NsP v Trebišove, PO NsP v Levoči, PO NsP v Rožňave, či PO FNsP L. Pasteura a PK FNsP Tr.SNP v Košiciach, prekladajú sa takíto pacienti do našej PL. PL má po úprave od 15. 7. 2000 kapacitu 200 lôžok v 4 oddeleniach...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Psychiatrická ambulancia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Zdravotne - sociálne oddelenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Aktuality - Novinky - Oznamy

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas