logo


+421 58 792 1156
pl-plesivec@pl-plesivec.sk

logo


→  +421 58 792 1156
→  pl-plesivec@pl-plesivec.sk

Slovak Czech English German Hungarian

 

Na okraji Plešivca stojí Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, zdravotnícke zariadenie, ktoré sa významnou mierou podieľa na komplexnej a dlhodobej psychiatrické starostlivosti pre pacientov v širokom regióne. Mnohé veci sa od doby, keď sa liečebňa založila, výrazne zmenili. Dnes sa táto inštitúcia pyšní svojím nadregionálnym charakterom a hrá kľúčovú úlohu v starostlivosti o mentálne zdravie obyvateľov spádovej oblasti s približne 850 000 obivateľmi. V rámci tohto regiónu, zahŕňajúceho bývalé "veľké" okresy Trebišov, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Poprad, poskytuje liečebňa komplexné a individuálne riešenia pre pacientov trpiacich rôznymi psychickými problémami.

Pri hľadaní adekvátnej starostlivosti pre svojich pacientov sa PL nebojí spolupracovať so širokou sieťou zdravotníckych zariadení, ako sú Prvá odborná nemocnica s poliklinikou v Trebišove, Psychiatrická nemocnica v Levoči, Regionálna Psychiatrická nemocnica v Rožňave, Lekárska fakultná nemocnica L. Pasteura a Psychiatrická klinika Fakultnej nemocnice s poliklinikou Tr. SNP v Košiciach. Ak je liečba na týchto miestach nedostatočná alebo nepostačujúca, pacienti sa posúvajú do Psychiatrickej liečebne v Plešivci, kde sa im poskytuje odborná starostlivosť s ohľadom na ich špecifické potreby.

Od 15. júla 2000 sa PL môže pochváliť kapacitou 200 lôžok, ktoré sú rozdelené medzi štyri oddelenia. S cieľom zabezpečiť vysoko kvalitnú starostlivosť sa PL neustále rozvíja a zdokonaľuje svoje služby. V modernom prostredí liečebne sa pacienti môžu spoľahnúť na vyškolený personál, ktorý sa venuje nielen medicínskej stránke, ale aj psychosociálnej podpore. Každý pacient sa v PL stretne s individuálnym prístupom, kde sa jeho potreby a výzvy stanú základom liečebného plánu.

Vedome si vážime pokroku, ktorý sa udial od čias, keď základný kameň bol položený Samuelom Blumom, majiteľom miestnej parketárne. Dnes stojíme na pýche tých, ktorí svojou oddanosťou a úsilím vytvorili z Psychiatrickej liečebne v Plešivci miesto nádeje a liečby pre tých, ktorí ju najviac potrebujú.

Naša cesta k budúcnosti nám poskytuje príležitosť pokračovať v tomto dôležitom dianí, kde sa snažíme neustále zdokonaľovať a posilňovať duševné zdravie našich pacientov, zatiaľ čo sa sústredíme na ich jedinečné cesty za uzdravením.

Od roku 2015 Psychiatrická liečebňa organizuje 4. júla, pri príležitosti položenia základného kameňa ústavu, každoročne „Blumov deň,“ ktorého cieľom je oživiť a pripomenúť si bohatú históriu liečebne, preniesť ju do súčasnosti a prostredníctvom spoločných aktivít upevniť vzájomné vzťahy medzi jednotlivými pavilónmi. Ide o deň plný zábavných, športových a kreatívnych aktivít doplnený o náučné výstavy a prezentácie. Atmosféra Blumovho dňa je zachytená každoročne v krásnej fotoknihe.

Od roku 2016 vydáva Psychiatrická liečebňa interný časopis „Blumoviny,“ ktorý je zameraný na mapovanie života prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení. Pri príležitosti 120. výročia založenia Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci sa podarilo v roku 2018 vydať brožúru s názvom „120 rokov Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci 1898-2018“, ktorá mapuje najdôležitejšie udalosti za 120 rokov existencie nášho zariadenia.

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas