logo


+421 58 792 1156
pl-plesivec@pl-plesivec.sk

logo


→  +421 58 792 1156
→  pl-plesivec@pl-plesivec.sk

Slovak Czech English German Hungarian

 

Zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. www.vszp.sk
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.                         www.dovera.sk     
Union zdravotná poisťovňa, a. s.                                                                    www.union.sk

Inštitúcie v zdravotníctve

Úrad verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií www.npz.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií www.nczisk.sk
Štátny ústav pre kontrolu liečiv    www.sukl.sk
Zoznam zdravotníckych zariadení www.zzz.sk
Slovenská lekárska komora www.lekom.sk
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek www.sksapa.sk
Slovenská komora zubných lekárov www.skzl.sk
Asociácia súkromných lekárov  www.aslsr.sk
Slovenská lekárska únia špecialistov www.slus.sk
Slovenská lekárnická komora  www.slek.sk
Sieť Európskej únie pre bezpečnosť pacientov
a kvalitnú starostlivosť                                                                                    
www.pasq.eu
Európske pacientské fórum www.eu-patient.eu

Orgány štátnej správy

Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk
Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk
Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR www.mzv.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR www.mhsr.sk
Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
Ministerstvo dopravy a výstavby SR www.mindop.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk
Ministerstvo životného prostredia SR www.minzp.sk
Ministerstvo obrany SR www.mosr.sk
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky www.mirri.gov.sk

Iné

Centrálny register pohľadávok štátu                                                                www.pohladavkystatu.sk

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas