logo


+421 58 792 1156
pl-plesivec@pl-plesivec.sk

logo


→  +421 58 792 1156
→  pl-plesivec@pl-plesivec.sk

Slovak Czech English German Hungarian

 

ornNaše fyziatricko-rehabilitačné oddelenie je špeciálnym miestom, kde sa staráme o hospitalizovaných pacientov so zameraním na fyziatrickú liečebnú starostlivosť a ich následnú resocializáciu. Ide o nelôžkové oddelenie, ktoré kombinuje odborné fyziatrické postupy s prístupmi k psychiatrickej rehabilitácii.

Pre našich hospitalizovaných pacientov poskytujeme komplexnú fyziatrickú starostlivosť. Zameriavame sa na ich fyzickú rehabilitáciu a obnovu pohybových schopností po rôznych zraneniach alebo ochoreniach. Naši odborníci pracujú s pacientmi individuálne, navrhujú vhodné cvičebné programy a terapie, aby ich pomohli dosiahnuť optimálnu funkčnosť a pohodu.


Okrem fyziatrickej liečby je náš zameraný aj na resocializáciu pacientov. Osobitný dôraz kladieme na pacientov s psychickými ťažkosťami, ktorí prešli liečbou v psychiatrickej liečebni. Využívame špecifické postupy psychiatrickej rehabilitácie, ktoré im pomáhajú opätovne sa integrovať do spoločnosti a zlepšiť kvalitu ich života.

Naši odborníci sa snažia vytvoriť podporné prostredie, v ktorom pacienti môžu pracovať na svojom psychickom a fyzickom uzdravení. Súčasťou našich aktivít sú rôzne terapeutické aktivity, psychoterapia a tréning sociálnych zručností, aby sme pacientom pomohli nájsť nové spôsoby zvládania a života s ich ťažkosťami.

Naše fyziatricko-rehabilitačné oddelenie je miestom, kde sa spoja odbornosť a starostlivosť, aby sme pacientom pomohli dosiahnuť optimálnu fyzickú a psychickú pohodu. Zabezpečujeme individuálny a cielený prístup k liečbe a rehabilitácii, aby sa pacienti mohli vrátiť do každodenného života s novými silami a perspektívou.

SÚČASNOSŤ LIEČEBNE - VŠEOBECNÁ GALÉRIA 

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas