logo


+421 58 792 1156
pl-plesivec@pl-plesivec.sk

logo


→  +421 58 792 1156
→  pl-plesivec@pl-plesivec.sk

Slovak Czech English German Hungarian

 

Oddelenia Psychiatrickej liečebne

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci je významným zdravotníckym zariadením, ktoré má nadregionálny dosah. Jej hlavným poslaním je poskytovať komplexnú a dlhodobú psychiatrickú starostlivosť pre pacientov z rôznych spádových oblastí. Celkový počet obyvateľov týchto oblastí sa odhaduje na približne 850 000. Ide konkrétne o oblasti, ktoré zahŕňajú bývalé "veľké" okresy ako Trebišov, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Poprad.

V prípade, že liečba pacientov v príslušných poisťovňových nemocniciach v uvedených lokalitách nestačí na zabezpečenie potrebnej starostlivosti, dochádza k presunu týchto pacientov do Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma. Táto liečebňa má dôležitú úlohu v zabezpečení kvalitnej starostlivosti pre osoby trpiace psychiatrickými ochoreniami.

Po úpravách, ktoré boli zrealizované od 15. júla 2000, má liečebňa celkovú kapacitu 200 lôžok, ktoré sú rozdelené do 4 oddelení. Tým je zabezpečené adekvátne prostredie a personál pre pacientov, ktorí potrebujú dlhodobú a komplexnú starostlivosť v rámci psychiatrie.

line blue

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma je teda dôležitým pilierom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre pacientov so psychiatrickými potrebami zo širokého regiónu. Jej kapacity a odbornosť personálu zabezpečujú primeranú starostlivosť a podporu pre tých, ktorí ju najviac potrebujú.


ornNaša psychiatrická ambulancia je miestom, kde sa staráme o vaše psychické zdravie a pohodu. Naši skúsení odborníci v oblasti psychiatrie sú pripravení vás podporiť a poskytnúť odbornú starostlivosť v bezpečnom a kľudnom prostredí. Zároveň kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému pacientovi, aby sme vám mohli poskytnúť najlepšiu možnú starostlivosť.

Čítať ďalej...

ornOddelenie ochrannej liečby je kľúčovým komponentom našej zdravotníckej inštitúcie, kde sa špecializujeme na výkon rôznych foriem ochrannej ústavnej liečby. Naším cieľom je poskytovať individuálnu a cielenú starostlivosť pre pacientov, ktorí potrebujú osobitnú formu liečby a dozoru.

Čítať ďalej...

ornZdravotne-sociálne oddelenie je špeciálnym zariadením, ktoré sa nezameriava iba na zdravotnú starostlivosť, ale aj na poskytovanie dôležitých sociálnych služieb. Naše oddelenie sa začalo oficiálne prevádzkovať 1. septembra 2004 a momentálne poskytuje podporu a starostlivosť pre 45 klientov.

Čítať ďalej...

ornNa zmiešanom otvorenom oddelení poskytujeme liečbu pre pacientov oboch pohlaví. Toto koedukované oddelenie je špecializované liečbou rôznych psychických porúch, s dôrazom na poruchy neurotické, psychosomatické a reaktívne. Cieľom je pomôcť pacientom zvládnuť tieto ťažkosti a dosiahnuť psychickú pohodu a zdravý životný štýl.

Čítať ďalej...

ornOddelenie je zamerané na liečbu žien s akútnymi i chronickými psychózami, stavmi nepokoja spojenými s demenciou a poruchami mozgu, retardáciami a ďalšími poruchami. Zameriavame sa aj na zabezpečenie zvýšenej observácie a dozoru pre pacientky, u ktorých je to nevyhnutné.

Čítať ďalej...

ornNaše fyziatricko-rehabilitačné oddelenie je špeciálnym miestom, kde sa staráme o hospitalizovaných pacientov so zameraním na fyziatrickú liečebnú starostlivosť a ich následnú resocializáciu. Ide o nelôžkové oddelenie, ktoré kombinuje odborné fyziatrické postupy s prístupmi k psychiatrickej rehabilitácii.

Čítať ďalej...

ornMužské zatvorené oddelenie, Pavilón č. III, je špeciálnym miestom určeným pre liečbu mužských pacientov so širokým spektrom psychických potrieb. Naša priorita je poskytovať odbornú starostlivosť pre pacientov s rôznymi diagnózami a stavmi.

Čítať ďalej...

SÚČASNOSŤ LIEČEBNE - VŠEOBECNÁ GALÉRIA 

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas