logo


+421 58 792 1156
pl-plesivec@pl-plesivec.sk

logo


→  +421 58 792 1156
→  pl-plesivec@pl-plesivec.sk

Slovak Czech English German Hungarian

 

Organizačná štruktúra je stanovená Organizačným poriadkom PL s platnosťou od 1. júla 1999. Sídlom PL je Plešivec, Gemerská ulica 233.

Na čele PL je riaditeľ.

Lôžkové oddelenia:

  • pavilón I (zatvorené ženské oddelenie)
  • pavilón II.A (oddelenie ochrannej liečby)
  • pavilón II.B (otvorené ženské a mužské oddelenie)
  • pavilón III (zatvorené mužské oddelenie)

Zdravotne-sociálne oddelenie 

Nelôžkové časti:

  • psychologicko-rehabilitačné oddelenie
  • psychiatrická ambulancia

Nezdravotnícke útvary:

  • riaditeľstvo
  • úsek ekonomicko - prevádzkový
  • úsek PaM
  • úsek kontroly

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas