logo


+421 58 792 1156
pl-plesivec@pl-plesivec.sk

logo


→  +421 58 792 1156
→  pl-plesivec@pl-plesivec.sk

Slovak Czech English German Hungarian

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vytvorilo štátnu príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou pod názvom Psychiatrická liečebňa Plešivec, ako je uvedené v zriaďovacej listine číslo 3724/1991 - A/XIII z 5. decembra 1991. Táto organizácia začala svoju činnosť od 1. januára 1992.

Neskôr, od 1. októbra 1998, sa názov liečebne zmenil na Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci (PL). Táto zmenu zabezpečilo rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR, vydané pod číslom 1956/98 - A - 1275/98 - OLP dňa 18. septembra 1998.

Nadriadeným orgánom pre Psychiatrickú liečebňu Samuela Bluma v Plešivci je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas