logo


+421 58 792 1156
pl-plesivec@pl-plesivec.sk

logo


→  +421 58 792 1156
→  pl-plesivec@pl-plesivec.sk

Slovak Czech English German Hungarian

 

Ocenenie EFEKTIA pozná prvých laureátov. Prvý ročník udeľovania ocenení za energetickú efektívnosť dnes vyvrcholil slávnostným vyhlásením víťazov na rovnomennej konferencii EFEKTIA 2017 v Bratislave. Hlavnú cenu pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie získala Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci. Ocenenia EFEKTIA odovzdali okrem iných významných hostí aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a minister hospodárstva SR Peter Žiga.

"V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prihlásili svoje projekty do súťaže a pomohli nám rozšíriť povedomie o dôležitosti energetickej efektívnosti na Slovensku. Gratulujem realizátorom víťazných projektov a verím, že budú skvelou inšpiráciou pre ďalšie subjekty. Potenciál energetických úspor je na Slovensku obrovský vo verejnom aj súkromnom sektore. Veď iba 45 projektov, prihlásených do EFEKTIE, prináša ročne úsporu takmer 900 tisíc eur, čo nie je zanedbateľná čiastka," hovorí Marcel Lauko, predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK).

Hlavnú cenu súťaže EFEKTIA 2017 pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie prevzal zástupca Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci z rúk podpredsedu Európskej komisie, zodpovedného za Energetickú úniu, Maroša Šefčoviča. "Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti sú čoraz viac uznávané ako prostriedok nielen na dosiahnutie udržateľných dodávok energie, znižovanie emisií skleníkových plynov, zlepšenie bezpečnosti dodávok a zníženie nákladov na dovoz, ale aj na podporu konkurencieschopnosti európskych ekonomík. Európa je lídrom v rozvoji nových čistých technológií, ktoré ponúkajú energeticky efektívne riešenia nielen v energetike, ale aj doprave, priemysle, stavebníctve, či v poľnohospodárstve. Preto som veľmi rád, že sa do súťaže zapojilo 45 projektov, ktoré potvrdzujú našu európsku skúsenosť, že veľké úspory energie možno dosiahnuť aj prostredníctvom jednoduchých foriem obnovy, napríklad izoláciou podkrovia, stien alebo viacnásobným zasklením," uviedol Maroš Šefčovič. Stabilizácia energetického hospodárstva významne prispela k zefektívneniu ekonomiky psychiatrickej liečebne v situácii, keď zdravotníctvo zápasí s nedostatkom financií. V Plešivci majú garantovanú ročnú úsporu 1 484 199 kWh zemného plynu, čo s DPH predstavuje 72 726 eur. Na ostatných nákladoch ušetria ďalších 85 370 eur za rok. Psychiatrická liečebňa hospodári bez dlhov a s kladným hospodárskym výsledkom. Modernizáciou zariadení sa značne zlepšila aj estetická a ekologická situácia.

"Energetická efektívnosť je dôležitá podmienka konkurencieschopnosti firiem i celých ekonomík, preto aj ministerstvo hospodárstva podporuje a aj naďalej bude podporovať rozvoj progresívnych a energeticky úsporných technológií na Slovensku," povedal pri odovzdávaní ceny minister hospodárstva Peter Žiga.

diplom

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže EFEKTIA je Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Záštitu nad projektom prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu. Generálnym partnerom projektu EFEKTIA sú Slovenské elektrárne. Všetky informácie sú dostupné na stránke www.efektia.sk.

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas