logo


+421 58 792 1156
pl-plesivec@pl-plesivec.sk

logo


→  +421 58 792 1156
→  pl-plesivec@pl-plesivec.sk

Slovak Czech English German Hungarian

 

História vzniku Pinelových hier sa datuje od roku 1956, keď prof. Matulay založil hry v duchu myšlienok sociálnej psychiatrie na počesť Philippe Pinela, zakladateľa modernej psychiatrie. Philipp Pinel bol francúzsky lekár, ktorý v čase francúzskej revolúcie presadzoval humánny prístup k duševne chorým. Tradícia Pinelových hier každoročne spája psychiatrické nemocnice a liečebne z celého Slovenska.

Dňa 12.09.2019 sa Pinelove hry konali v najstaršej psychiatrickej liečebni na Slovensku, v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci, ktorá v roku 2018 oslávila 120. výročie od svojho založenia.

Do súťaží sa zapojili Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya z Kremnice, Psychiatrická nemocnica z Michaloviec, Psychiatrická nemocnica z Veľkého Zálužia, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela z Pezinka, Psychiatrická nemocnica z Hronoviec, Psychiatrická liečebňa zo Sučian a v neposlednom rade Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma z Plešivca.

Pinelove hry boli zostavené zo športových, vedomostných i zábavných súťaží, ktoré boli obohatené kultúrnym vystúpením hudobného skladateľa a flautistu. V tento deň nešlo len o súťaženie a dobíjanie vytúžených prvenstiev a ocenení. Hlavne išlo o spestrenie bežného života ľudí s duševným ochorením a ich aktívne zapojenie do spoločenského života. Pretože ľudia s duševným ochorením v bežnom prostredí musia často prekonávať sami seba a hlavne ochorenie s ktorým bojujú, zábrany v nadväzovaní sociálnych kontaktov. Je pre nich ťažké nájsť bezpečné a prijímajúce prostredie, v ktorom by nemuseli bojovať s predsudkami a mať obavy zo sociálnej stigmatizácie.

Víťazné družstvá boli ocenené peknými cenami a diplomami. Každý účastník Pinelových hier si odniesol veľa spomienkových darčekov aj množstvo neoceniteľných zážitkov a pozitívnych spomienok. V tento deň vznikla príležitosť aj pre stretnutia zamestnancov z psychiatrických zariadení a na vzájomnú výmenu pracovných skúseností v starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami.

Putovný pohár Pinelových hier prevzala Psychiatrická nemocnica z Michaloviec. Pevne veríme, že tradícia organizovania Pinelových hier neupadne do zabudnutia, pretože je viac ako žiadúce, aby sa táto tradícia naďalej rozvíjala s cieľom podpory sociálnej psychiatrie v praxi.

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas