logo


+421 58 792 1156
pl-plesivec@pl-plesivec.sk

logo


→  +421 58 792 1156
→  pl-plesivec@pl-plesivec.sk

Slovak Czech English German Hungarian

 

Moderná komunikácia sa stáva v súčasnosti samozrejmosťou aj v nemocničnom prostredí: telefón pre personál a pacientov, privolávanie sestričiek, interná komunikácia s ošetrovateľským personálom, dostupnosť (mobilné koncové zariadenia). Do budúcnosti je nevyhnutné, aby komplexné informácie boli všade rýchlo k dispozícii: stav prevádzky, náklady, lekárske údaje, ale i informácie/zábava pre pacientov (internet a intranet), údaje pre správu, poloha osôb a prístrojov atď.

S projektom „Nemocničný komunikačný systém s lokalizáciou“ sme sa uchádzali o finančnú podporu z projektu „Podpora protidrogových aktivít 2020“, ktorý sa orientuje na prevenciu recidív po liečbe a na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti hlavne u pacientov závislých od psychoaktívnych látok. Prostredníctvom moderného materiálno-technického zabezpečenia oddelení chceme začať budovať a rozvíjať potrebnú technickú infraštruktúru.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci získala 75 000€ z uvedeného projektu Ministerstva zdravotníctva SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020, ďalších 35 302€ liečebňa uvoľnila z vlastných zdrojov. Po výberovom konaní realizácia začala koncom roku 2020, ale pre problémy s dodávkou niektorých komponentov bola ukončená až v lete tohto roku, keď tempo realizácie negatívne ovplyvnili aj pokračujúce karanténne opatrenia pri epidémii koronavírusu. Oficiálne sprevádzkovanie tak pripadlo do obdobia 124. výročia začatia činnosti Psychiatrickej liečebne v Plešivci.

Cieľom nášho projektu bolo na oddeleniach nainštalovať nemocničný komunikačný systém s lokalizáciou, čím sa skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na izbách sú namontované signalizačno-komunikačné zariadenia pre komunikáciu sestry s pacientom, zároveň je možnosť kontrolovať pohyb pacientov (najmä u súdom nariadených ochranných liečení, kde hrozí aj útek potenciálne nebezpečného pacienta), cez systém náramkov, ktoré signalizujú pohyb pacienta snímačmi rozmiestnenými v areáli liečebne. Ide o inovatívne riešenie, ktoré markantne zvýši úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov so závislosťami, tieto technické prostriedky umožňujú zvýšiť úroveň komunikácie medzi pacientom a personálom. Systém bezdrôtových náramkov s lokalizáciou v areáli liečebne tvorí 30 náramkov pre pacientov a 16 tagov pre personál, kontrolér na vrátnici, 8 kontrolérov v exteriéri, atď. Tieto náramky umožnia zvýšiť aj bezpečnosť pacientov s poruchami orientácie (v počiatočných fázach hospitalizácie, pri pretrvávaní zmätenosti, pri demencii), čím sa predíde možnosti zablúdenia či stratenia sa, ako aj v prípade súdom nariadených tzv. ochranných liečení ako prevencia porušovania režimu oddelenia či úteku.

Ide o pilotné riešenie, ktoré nám umožní získať poznatky o výhodách či rezervách projektu a eventuálne o jeho ďalšom rozšírení v budúcnosti.

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas